Skip to content Skip to footer

Vår förening har en fastighetsförsäkring hos Länsförsäkringar. Sedan december 2018 så har föreningen även tecknat ett bostadsrättstillägg för alla medlemmar. Villkoren för båda försäkringarna kan ni ladda ner nedan.

Om ni som lägenhetsinnehavare tycker att dessa villkor är jämbördiga med den försäkring som ni har idag, kan ni säga upp er egen försäkring. Vid skadeärende relaterat till det av föreningen tecknade bostadsrättstillägget betalar föreningen självrisken vid godkänd skada.

Fastighetsförsäkring

Bostadsrättstillägg