Skip to content Skip to footer

Styrelsen har tagit ett principbeslut att normalt avstyrka andrahandsuthyrning. Orsaken till detta är att lägenhetsinnehavaren har rätt att vända sig till Hyresnämnden och överklaga detta beslut. Styrelsen anser att det blir en mer likvärdig och därmed en mer rättvis prövning i Hyresnämnden. Men det finns avsnitt i hyreslagen som gör att styrelsen kan bevilja en uthyrning under en begränsad tidsperiod.

Steg 1:

– Orsak till önskad uthyrning?

– Uthyrningsperiod?

– Vilken hyra som den som hyr i andra hand skall betala och vad som ingår i hyran.

Steg 2:

– Hyresgäst med referenser och kreditupplysning.

– Lägenhetsinnehavarens vistelseort och kontaktuppgifter under uthyrningsperioden. Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att styrelsen kan nås utan dröjsmål och utan extra kostnader för styrelsen.

Viktigt att tänka på:

– Lägenhetsinnehavaren är ansvarig för lägenheten och dess skötsel och skick, samt att hyra och andra avgifter betalas i tid.

– Lägenhetsinnehavaren är ansvarig för att det finns en giltig hemförsäkring med bostadsrättstillägg för de som bor i lägenheten.

– Styrelsen tar ut en avgift på 500: – för varje påbörjad uthyrning.

Länk till ansökan: Uthyrning i andra hand

Allmän information

  1. Ta reda på om du får hyra ut din bostadsrätt

Att ha en bostadsrätt innebär att du äger en viss del av en bostadsrättsförening. Om du måste flytta ut tillfälligt kan du hyra ut bostaden i andra hand, förutsatt att din bostadsrättsförening godkänner detta. Vad som gäller för andrahandsuthyrning är reglerat av bostadsrättsföreningens men även i hyreslagen. Dock är hyreslagen tvingande vilket innebär att bostadsrättsföreningen inte får ha hårdare regler än vad hyreslagen föreskriver.

  1. Om du inte skulle få din ansökan godkänd

Om din ansökan inte skulle bli godkänd kan du överklaga beslutet hos Hyresnämnden. Skulle Hyres-nämnden ge dig rätt att får du hyra ut bostaden baserat på detta beslut, trots att bostadsrättsföreningen inte vill det.

Tänk på! Du bör aldrig hyra ut din bostadsrätt i andra hand utan godkännande från bostadsrättsföreningen eller beslut från Hyresnämnden. Att hyra ut bostaden utan godkännande från bostadsrättsföreningen eller beslut hos Hyresnämnden är aldrig en bra idé. I dessa fall kan bostadsrättsföreningen säga upp din nyttjanderätt av bostaden. Vad som gäller rent juridiskt kan du läsa mer om i Bostadsrättslagen.

  1. Bestäm vilken hyra du ska ta ut

Att bestämma vilken hyra du ska ta ut för uthyrning av bostadsrätt är inte det enklaste. Du måste delvis ta hänsyn till dina egna kostnader för bostaden, eftersom du inte vill göra förlust på att hyra ut i andra hand. Dessutom måste du ta hänsyn till vad som är en skälig hyra för din bostadsrätt. Om du tar ut en oskälig hyra kan hyresgästen begära att hyran sänks.

  1. Komplettera din ansökan till bostadsrättsföreningen

När du hittat en hyresgäst kan du behöva komplettera din ansökan om att få hyra ut din bostad. Detta är för att bostadsrätts-föreningen ofta vill veta vem du planerar att hyra ut bostaden till och att personen i fråga är en ansvarsfull person som kommer kunna betala för bostaden.

En privatperson kan gratis begära att få en kreditupplysning på sig själv en gång om året, vilket du kan be din hyresgäst att göra. På så sätt kan du visa för din bostadsrättsförening att personen du planerar att hyra ut till har god ekonomi.

  1. Skriv andrahandskontrakt och inventarieförteckning

Det absolut viktigaste vid uthyrning av bostadsrätt i andra hand är att du upprättar ett andrahandskontrakt samt en inventarieförteckning. Du som hyresvärd har fortfarande fullt ansvar för din bostadsrätt och behöver ett kontrakt som anger vad som gäller om hyresgästen inte betalar hyran, om denne orsakar skada på bostaden och liknande. Vid andrahandsuthyrning bör kontraktet alltid vara skriftligt, annars kommer du få svårt att bevisa vad som har avtalats om det skulle uppkomma en tvist.

Det kan även vara bra att din hyresgäst tecknar en hemförsäkring eftersom hyresgästen oftast inte skyddas av din hemförsäkring. Observera att det måste finnas en hemförsäkring med bostadsrättstillägg till densamma.

  1. Upprätta ett protokoll över eventuella skador

Om det skulle uppkomma skador under tiden du hyr ut din bostadsrätt är det din skyldighet att bevisa att skadan uppkommit under den tid din hyresgäst bodde där. Det är därför bra att upprätta ett protokoll över eventuella skador innan du låter hyresgästen flytta in, alternativt gör ni detta gemensamt den dag då hyresgästen flyttar in.

Ett besiktningsprotokoll ska innehålla skador som redan finns i bostaden då hyresgästen flyttar in. Det kan även vara en bra idé att inkludera foton så att du som hyresvärd kan bevisa om en ny skada uppkommit när du får tillbaka din bostadsrätt.

  1. Lämna över nycklarna och låt hyresgästen flytta in

På inflyttningsdagen ska du lämna över nycklarna till din hyresgäst och låta denna flytta in. När hyresgästen flyttat in innebär det att denna får exklusiv rätt till bostadsrätten. Trots att du som hyresvärd har reservnycklar får du inte återta lägenheten eller besöka den oannonserat. Kommer du behöva hämta post eller liknande måste detta anges i kontraktet som skrivs från början.

  1. Betala skatt på dina inkomster från andrahandsuthyrning

När du hyr ut en bostadsrätt i andra hand måste du skatt ska du betala in inkomstskatt för detta. Inkomster från uthyrning i andra hand redovisas som inkomst av kapital i din deklaration. Mer information kan du få från Skatteverket.

  1. Övrigt att tänka på

Betala avgiften till föreningen själv. Det är ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare att avgiften till föreningen betalas in i tid. Det är därför bäst att du betalar alla egna utgifter så som avgift till föreningen, abonnemang, el och liknande och att din hyresgäst i sin tur betalar en hyra till dig. Ha kontakt med dina grannar. Det kan vara bra att kontakta en granne och informera denne om att du ska hyra ut din bostadsrätt samt lämna dina kontaktuppgifter. Då kan grannen höra av sig om något inte är som det ska så slipper du få reda på det från bostadsrättsföreningens styrelse.