Skip to content Skip to footer

Välkommen till Vår Bostadsrättsförening!

ATT BO I BOSTADSRÄTT
Det är du och de andra bostadsrättsinnehavarna som gemensamt bestämmer om föreningens angelägenheter. Bostadsrättsföreningen som du är medlem i äger marken, husen och lägenheterna. På bostadsrättsföreningens årsmöte väljer medlemmarna föreningens styrelse. Därför är det viktigt att närvara på årsmötet!
Att vara innehavare av en bostadsrätt innebär att den boende tillsammans med föreningen själv äger och förvaltar sin fastighet.
Alla är medlemmar med samma rättigheter och skyldigheter! Det är vi tillsammans och vårt engagemang för vårt boende som skapar den bästa trivseln.

VAD ANSVAR STYRELSEN FÖR?
Föreningens styrelse är förtroendevald och har det direkta ansvaret för Föreningens förvaltning under året. De bestämmer den årsavgift som ska täcka föreningens kapitalkostnader, driftkostnader och föreslår avsättning till fond för yttre underhåll. Till driftkostnader räknas kostnader för fastighetsskötsel, fastighetsskatt, renhållning, vatten, gemensam el etcetera

KONTAKTA STYRELSEN?
Personligt möte: En representant från styrelsen finns tillgänglig på plats i styrelserummet Den första helgfria måndagen i varje månad kl. 18.00 – 18.30.

E-post: Till kontaktformulär
Postlåda: För meddelande till styrelsen finns en grön postlåda i entrén utanför styrelserummet. Tveka inte att ta kontakt med någon i styrelsen om du har synpunkter, idéer eller undrar över någonting!

Information A-Ö för nya och existerande lägenhetsinnehavare hittar ni i nedanstående PDF-fil:

Välkommen till BRF Lille-Börjes A-Ö.pdf