Skip to content Skip to footer

Vid skada i lägenheten

Du skall först göra en anmälan till ditt eget försäkringsbolag. Oavsett om du tror att det är en skada som skall ersättas genom bostadsrättsföreningens försäkring. Du måste även fylla i skadeanmälan nedan så att styrelsen får rätt information från början.

Om du tror att det är en skada som skall ersättas av bostadsrättsföreningen så fyll i blanketten (länk nedan) och skicka den snarast till styrelsen med e-post till: lilleborjes@gmail.com

Skadeanmälan

Om du inte hört ifrån styrelsen inom 48 timmar, kontakta oss på telefon
(se kontakter).

Vid vattenskada i bostadsrätt
Det viktigaste vid en vattenskada är att:
– Förhindra att skadan förvärras genom att stänga av vattentillförseln och torka upp ordentligt.
–  Göra en anmälan till ditt eget försäkringsbolag
–  Anmäla skadan till bostadsrättsföreningen, som i sin tur anmäler till föreningens försäkring.

Är du osäker på om skadan kommer från din lägenhet eller från grannens, ska även grannen anmäla skadan till sitt försäkringsbolag, oavsett om det finns några synliga skador i den andra bostaden.

Hur går det till vid reparation?
Bostadsrättsföreningen har ansvar att agera först vid en skada. De ska låta undersöka vad det är som har orsakat skadan och hur mycket som har blivit skadat (normalt anlitar styrelsen ett externt företag). Visar det sig efter besiktning att det finns skador bakom ytskikten i bostadsrätten kommer föreningen att börja reparera dessa skador. Det är väldigt vanligt att man behöver riva upp en del för att komma åt att utföra reparation.

Utreda skadeorsaken
Det kan bli aktuellt att behöva utreda orsaken till att skadan uppstått om det till exempel har utförts renovering av en entreprenör eller om du själv har renoverat men inte följt gällande bygg- och branschregler, och att skadan uppkommit på grund av det. Det är bostadsrättsföreningens ansvar att utreda.

Ditt ansvar enligt bostadsrättsföreningens stadgar
Du som bor i en bostadsrätt har ett eget ansvar enligt bostadsrättsföreningens stadgar. Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller, du kan hitta denna information i  föreningens stadgar.