Skip to content Skip to footer

Vi har 61 stycken parkeringar att fördela på 57 lägenheter. Du kan läsa mer i vår parkeringspolicy (länk nedan). Styrelsen prioriterar att alla skall få minst en parkeringsplats.

Access till entréer för färdtjänst och utryckningsfordon får ej blockeras av parkerade bilar eller andra motorfordon. Fordonstrafik (inkl motorcyklar) är skyltad som förbjuden, men måste du köra in på gården eller baksidan för att t.ex. lämna av tunga varor så är det inte tillåtet att parkera eller att lämna fordonet utan uppsikt. Det är absolut förbjudet att framföra motorcyklar eller att parkera desamma inom föreningens område bortsett från på besöksparkeringen. Controlla kan utfärda en kontrollavgift vid överträdelse.

Parkeringspolicy HSB Bostadsrättsförening Lille-Börjes i Mölndal

Vid frågor om hyresavier, avgifter för parkering mm, kontakta vår administration
HSB Mölndal
Helene Söderqvist
Torggatan 1B
431 24 Mölndal
E-post: helene.soderqvist@hsb.se

Samtliga platser är förutsedda med elbilsladdning.

Skanna QR koden på din mobiltelefon och börja ladda!