Skip to content Skip to footer

Styrelsen består för närvarande av fyra ordinarie ledamöter och två suppleant.

Ordförande: Mikael Bengtsson
Vice Ordförande: Edward Ternander
Ledamot: Bengt Jireland
Ledamot: Kim Pettersson
Suppleant: Inga-Lisa Persson
HSB representant: Leif Moe