Skip to content Skip to footer

Då vår fastighet är över trettio år gammal; beslutade styrelsen 2019 att ta in en extern byggnadsingenjör och expert på underhållsplaner för att besiktiga hela fastigheten. Denna besiktning samt upprättande av en ny underhållsplan skedde i februari 2020.

Den konsult som utfört arbetet var: A Granlund Underhållsplanering AB.

En underhållsplan är ett levande dokument som kommer att uppdateras varje år. Den plan som ni har en länk till nedan avser såväl en 5-, 11-,20- samt en 30-årsplan.